Afskærmingsnet & sikkerhedsnet

Afskærmning & Sikkerhedsnet

Afskærmningsnet og sikkerhedsnet er ikke noget, man tænker på før den dag, det ikke er der. Hos Comet Trawl leverer vi både afskærmningsnet og sikkerhedsnet til mange forskellige brancher, her iblandt offshore industrien og vindmølleindustrien, hvor både Siemens og Viking benytter vores net og tilbehør, når de skal forbedre sikkerheden eller beskytte deres vindmøllevinger under transport.

Fra vores vodbinderier i Esbjerg og Thyborøn leverer vi net til afskærmning og sikkerhedsnet til hele Danmark, Norden og Europa. Vi producerer net helt efter kundens behov og finder altid en fyldestgørende løsning på kundens sikkerheds – eller afskærmningsudfordring.

Sikkerhedsnet

Vores sikkerhedsnet bruges i alle tænkelige sammenhænge og mindsker sandsynligheden for arbejdsulykker. Sikkerhedsnettet og er et vigtigt værktøj, der skal sikre alle medarbejdere på en arbejdsplads, hvor der arbejdes i store højder eller med fare for at falde over bord. Det kunne være i forbindelse med tagarbejde eller byggeri i højden. Sikkerhedsnettet yder ikke alene faldsikkerhed for de personer, der arbejder over nettet – det yder også beskyttelse mod nedfaldende genstande for personer, der arbejder under nettet.

Der benyttes altid faldsikringsnet ved store byggerier. Vores faldsikringsnet blev blandt andet benyttet, da man byggede Storebæltsbroen, og man kan også se dem i Vestre Fængsel.

Vindmølleindustrien benytter vores faldsikringsnet inde i selve vindmøllerøret, når dette bygges.

Vi producerer deciderede beskyttelsesnet til for eksempel redningsfartøjer, og vi producerer net til deres redningsringe.

Afskærmningsnet

Ordet siger nærmest sig selv – et afskærmningsnet afskærmer, og det har adskillige anvendelsesmuligheder i forskellige situationer og erhverv.

Hos Comet Trawl producerer vi fortrinsvis net i metermål til legepladser, sportshaller, gangbroer, trappeopgange, byggepladser, gangwaysnet og i andre sammenhænge, hvor det er nødvendigt at skærme af.

Vi producerer både fintmaskede afskærmningsnet, der kan bruges til vindafskærmning og net med større masker, som er gode til for eksempel sportsarenaer og idrætshaller. De kaldes også for gelændernet, stilladsnet, spærrenet eller byggeskærmsnet alt efter hvilken funktion, nettet er tiltænkt.

Vindmøllenet

Vi producerer vindmøllenet til Siemens, der anvender nettet som beskyttelsesnet, når vindmøllevingerne transporteres fra fabrikken og ud til vindmølletårnet.