Offshore

Tau- og vaierløsninger for offshoreindustrien

Offshorebransjen er en bransje i konstant bevegelse og utvikling. Den krever ofte arbeid i høyrisikoområder. I Comet Trawl har vi produsert og levert sikkerhetsnett og skjermingsnett, samt mange varianter av tau- og wireløsninger til offshoreindustrien.


Sikkerhetsnett/beskyttelsesnett

Sertifiserte sikkerhetsnett og landgangsnett er viktige verktøy for å sikre alle ansatte i offshoreindustrien når de arbeider i høyden eller der det er fare for å falle over bord. Sikkerhetsnettet gir ikke bare fallsikring for de som arbeider over nettet, men også beskyttelse mot fallende gjenstander for de som arbeider under nettet.

 

Sikkerhetsnett

Ordet er nesten selvforklarende - et nett som skjermer, og det har mange bruksområder i ulike situasjoner og yrker. Vi leverer mange skjermingsnett til bruk på boreplattformer, gangbroer og andre områder der skjerming er et krav og en nødvendighet.

 

Løftenett

Vi produserer godkjente løftegarn til offshoreindustrien. Løftenettenes primære funksjon er å løfte ulike materialer med varierende vekt om bord. Løfteoppgavene kan variere avhengig av materialet som skal løftes. Det kan være kompressorer, maskiner, verktøy eller annet som skal løftes om bord.

Vi leverer tau, wire, kordeler og dynema til alle formål i offshoreindustrien.

 

Kontakt oss for et uforpliktende tilbud

Vi er klare til å veilede og rådgi deg til den beste løsningen...

Vi jobber for eksempel for