Om Comet Trawl

little about us


About Comet Trawl

Historien bag Comet Trawl går helt tilbage til 1963, da virksomheden blev etableret i Esbjerg.
I dag er Comet Trawl anerkendt som en af Danmarks største og ældste vodbinderier med produktionsfaciliteter i både Esbjerg og Thyborøn.

2008 | Comet Trawl opkøber Arnes Trawl og vodbinderi i Thyborøn.

2005 | Comet Trawl fusioner med Sydvest trawl.
Ruben Larsen fra Sydvesttrawl indtræder i firmaet.

2003 | Comet Trawl udvider og flytter til nye og større lokaler. I forbindelse med flytningen ændres hele firmaets koncept for at gøre det endnu mere internationalt. I dag tæller medarbejder staben 5 udlærte vodbindere og 1 lærling.

1999 | Positionen forsøges styrket ikke mindst i udlandet, i forbindelse med vodbinder John Boberg Brink indtræder i firmaet.

1985 | Vodbinder Jørgen Poulsen bliver medejer af firmaet. Hans primære formål med ejerskabet er at udvide handlen med fiskeriet samt opbygge nogle nye nicher indenfor handel med net. Jørgen drev selv firmaet sammen med Simon indtil 1993, hvor Simon desværre måtte give efter for sin sygdom.

1963 | Comet Trawl blev grundlagt af fiskeskipper Simon Rejkjær, med det primære formål at servicere konsum- og industrifiskeriet i Danmark. Simon drev selv firmaet fra 1963-1985.